Ketterää kehittämistä yhdessä paikallisten kanssa


28.03.2023

120 vuotta sitten Halikon Hajalassa syntyi ajatus, että mitäpä jos paikallisilla ihmisillä olisi kauppa, jonka he itse omistaisivat. Niin sai alkunsa sittemmin kasvanut ja kehittynyt Suur-Seudun Osuuskauppa. SSO, jonka nykypäivän uusien suunnitelmien ytimessä on edelleen ajatus, että kehitetään ennakkoluulottomasti, yhdessä paikallisten ihmisten ja yritysten kanssa yhä parempia palveluita.

– Ajat ja kulutustottumukset ovat vuosien varrella muuttuneet ja muutosrytmi on nyt nopeampaa kuin koskaan. Esimerkiksi erilaiset digitaaliset palvelut helpottavat elämää, mutta tärkeintä muutoksessa on ymmärtää ihmisiä, heidän tarpeitaan ja muuttaa prosesseja alati asiakkaalle yhä sujuvammiksi. Viime vuonna uutta strategiaa yhdessä eri sidosryhmien kanssa tehdessä vahvistui ajatus, että haluamme olla toiminnassamme entistäkin ennakkoluulottomampia ja ketterämpiä, kuvailee SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.

SSO:n kehitysjohtajan työpöydällä on useampia hankkeita, joita toteutetaan vaiheittain.
– Ensimmäisenä lähdemme kehittämään uutta digitaalista markkinapaikkaa, joka lanseerataan nimellä Estradi. Kevään aikana kutsumme ihmisiä mukaan testiryhmään, jossa tarkoituksenamme on yhdessä kehittää palvelua. Tällä hetkellä puhutaan paljon yhdessä kehittämisen malleista, joissa keskeistä on aktiivinen vuoropuhelu osapuolten välillä sekä kokeilukulttuuri – parasta toimintamallia ei kukaan välttämättä etukäteen tiedä, vaan se löytyy yhdessä testailemalla. Tätä ryhdymme nyt käytännössä toteuttamaan, kertoo SSO:n kehitysjohtaja Veijo Heinonen.

– SSO:n alueella asuu paljon myös vapaa-ajan asukkaita, joille olisi varmasti helpotus löytää yhdestä osoitteesta erilaisia arjen palveluita, esimerkiksi kiinnostavia lähituottajien tuotteita tai asunnon ympärille liittyviä palveluita. Juuri tätä tarvetta varten kehitetään uutta markkinapaikkaa, Estradia. Uusien palveluiden kehittäminen vahvistaa oman kotiseudun elinvoimaa mm. työllistämällä, mutta uskon modernien uusien palveluiden aidosti lisäävän myös oman kotiseutumme vetovoimaa, jatkaa Finér.

– Estradissa tiiviisti mukana kulkee myös ajatus avoimesta ekosysteemistä, jossa tietoa jakamalla ja palveluita toisilleen tuottamalla yhteistyökumppanit yhdessä tuottavat asiakkaille arvoa, jota niistä kukaan ei kykenisi yksinään tuottamaan. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan Estradin testiryhmään, niin ota yhteyttä Estradin kehityspäällikköön Jarmo Laihoon, vinkkaa Heinonen.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Tapio Finér, tapio.finer@sok.fi, p. 040 540 2006
SSO:n kehitysjohtaja, Suomen Estradipalvelut Oy:n toimitusjohtaja Veijo Heinonen, veijo.heinonen@sok.fi, p. 040 503 7554

Jos kiinnostuit testiryhmästä: Estradin kehityspäällikkö Jarmo Laiho, jarmo.laiho@sok.fi, p. 046 876 3459