SSO:n hallinto ja johto


Päätösvalta asiakasomistajilla

Kaikki päätökset SSO:n toiminnan kehittämisestä ja linjauksista tehdään itsenäisesti omalla alueella, sen asukkaiden etua ajaen. SSO:n omistavat tasaosuuksin osuuskaupan yli 70 000 asiakasomistajaa. He sanelevat toiminnalle suunnan sekä asiakkaina että hallinnossa mukana olevina päättäjinä. Tästä syystä osuuskauppa pysyy aina lähellä asiakkaitaan ja pystyy vastaamaan heidän muuttuviin tarpeisiinsa.

Edustajisto valitaan vaaleilla

SSO:n yli 70 000 asiakasomistajaa eivät voi osallistua suoraan päätöksentekoon. Siksi tarvitaan järjestelmä, jossa toteutuu edustuksellinen demokratia. SSO:n edustajistossa on 50 jäsentä. Asiakasomistajat valitsevat edustajiston keskuudestaan vaaleilla neljän vuoden välein. SSO:n edustajiston vaalit pidettiin vuoden 2020 alussa.

Äänestämään edustajiston vaaleissa pääsevät kaikki ennen vaalivuotta osuuskauppaan hyväksytyt jäsenet, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta. Osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti jokaisella on vain yksi ääni.

Edustajistossa 50 jäsentä

SSO:ssa edustajistoon kuuluu 50 jäsentä, jotka asiakasomistajat valitsevat keskuudestaan edustajiston vaaleissa.

Edustajiston keskeisiä tehtäviä on osuuskaupan tilinpäätöksen vahvistaminen ja voitonjaosta päättäminen. Se myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Edustajisto myös valitsee osuuskaupan hallintoneuvoston, joka puolestaan valitsee osuuskaupalle hallituksen.

Hallitus johtaa ja valvoo

SSO:n hallitukseen kuuluu 5 jäsentä. Hallituksen tehtävänä on edistää osuuskaupan etua ja osuuskaupan menestystä hoitamalla sen asioita lain ja säätöjen mukaisesti ja valvoa liiketoimintaa. Hallitus päättää keskeiset tavoitteet ja strategiat. Se myös päättää vuosittain osuuskaupan taloudellisista kokonaistavoitteista ja investoinneista.

SSO hallitus 2024

toimitusjohtaja Tapio Finér, puheenjohtaja
maanviljelijä Jaakko Halkilahti, Salo
strateginen ja operatiivinen päällikkö Antti Hirvonen, Lohja
teollisuusneuvos, Liisa Leino, Salo
tehtaanjohtaja Martti Savelainen, Lohja

Hallintoneuvosto vahvistaa strategian

SSO:n hallintoneuvostoon kuuluu 20 jäsentä, joista 2 on henkilökunnan edustajia. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että osuuskauppaa ja sen hallintoa hoidetaan lain ja sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti ja vahvistaa osuuskaupan strategia. Se päättää osuuskaupan toiminnan huomattavasta laajentamisesta tai supistamisesta. Lisäksi hallintoneuvosto valitsee osuuskaupan hallituksen ja toimitusjohtajan.

Johtoryhmä toteuttaa strategiaa

Johtoryhmä toteuttaa osuuskaupan strategiaa ja se vastaa käytännön liiketoiminnasta.

 

Johtoryhmä: toimitusjohtaja Tapio Finér, talousjohtaja Riitta-Leena Rossi, kehitysjohtaja Veijo Heinonen, henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo, asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Anu Karppinen sekä toimialajohtaja Heikki Vottonen

SSO:n organisaatio 

SSO:n edustajisto 2020-2024

Edustajisto valitaan osuuskaupan jäsenistä vaalilla joka neljäs vuosi. Vaalia varten jäsenet asettavat ehdokkaat edustajiston vaalijärjestyksen mukaisella menettelyllä. Varsinaisen toimielinroolinsa lisäksi edustajistolla on merkittävä asema asiakasomistajien ja osuuskaupan johdon välillä.

Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Yksittäisistä edustajiston päätäntävaltaan kuuluvista asioista tärkeimpiä ovat sääntöjen muuttaminen ja mahdolliset osuuskaupan toiminnan lopettamiseen tai sulautumiseen liittyvät päätökset. SSO:n edustajisto 2020-2024

SSO:n edustajisto 2020–2024

Aaltonen Mira, Salo
Alanko Kaarlo, Salo
Ali-Alha Tiina, Karjalohja
Blomberg Claus, Kemiö
Eeva Jukka, Terttilä
Eurajoki Johanna, Vihti
Halkilahti Marjatta, Muurla
Helenius Aune, Halikko
Huhta Markku, Nummela
Hyrkkö Hilkka, Lohja
Juntti Anne, Salo
Järvinen Anne, Halikko
Kaira Jorma, Pusula
Kallio Wilhelmiina, Kisko
Karhulahti Arttu, Perniö
Kirves-Järvinen Taina, Salo
Kivisaari Ella, Somero
Kujanpää Sari, Pertteli
Kurvinen Jani, Pitkäjärvi
Laine Elina, Perniö
Lehto Sanna, Salo
Leino Mari, Karkkila
Leppähaara Marja, Suomusjärvi
Linden Jouni, Lohja
Linnavirta Heikki, Lohja
Manninen Tommi, Lohja
Martyugova Sofia, Salo
Méling Jani, Lohja
Mitrunen Henna, Karkkila
Mynttinen Jorma, Salo
Mänkäri Timo, Vaskio
Niinistö Kari, Salo
Niinivirta Harri, Salo
Olkinuora Antti, Salo
Paukkeri Mika, Halikko
Peltonen Jorma, Halikko
Pietilä Essi, Koski Tl
Piirainen Jari, Lohja
Räike Kalle, Salo
Räsänen Joona, Lohja
Saario Anne, Jokikunta
Sadeharju Eetu, Salo
Sarakivi Antero, Sammatti
Sihvonen-Hovila Petra, Somero
Sundman Maarit, Lohja
Vallittu Pertti, Salo
Ventelä Riikka, Lohja
Vesa Simo, Salo
Viherkanto Jenni, Vihti
Väre Jari, Lohja

SSO:n hallintoneuvosto 2023–2025:

SSO hallintoneuvosto

rehtori Panu Ruoste, Lohja (hallintoneuvoston puheenjohtaja)
maanviljelijä, agronomi Matti Murto, Raatala (hallintoneuvoston vara pj.)
insinööri, maatalousyrittäjä Paula Achrèn, Angelniemi
taloushallinnon asiantuntija Leila Ahonen, Salo
asiakaspalvelija Leena Brofeldt, Karkkila
sahayrittäjä/maanviljelijä, agrologi Markku Hacklin, Ojakkala
kotitalouden lehtori Sari Havukorpi, Nummela
aluepäällikkö/maanviljelijä Matti Hämäläinen, Kiikala
maanviljelijä Kalevi Kallonen, Kemiö
yritysasiantuntija, business banker Kinnunen Markus, Lohja
kauppatieteiden maisteri Sanfrid Lindblom, Lohja
sairaankuljetusyrittäjä Pia Maavirta, Somero
maanviljelijä, agrologi Jyri Mela, Saukkola
äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, FM, Sari Metsäkivi, Otalampi
pääluottamusmies Sari Salminen, Salo
toimitusjohtaja Maarit Salo, Lohja
controller Heli Saukkola, Nummi
toimitusjohtaja Jyrki Sjöholm, Salo
luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettu Marjukka Turunen, Salo
maatalousyrittäjä Marianne Vainio, Ylönkylä

Corporate Governance

Alueosuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu osuuskuntalakiin ja muuhun toimintaa säätelevään lainsäädäntöön, osuuskaupan sääntöihin ja hallintoelinten hyväksymiin ohjesääntöihin ja työjärjestyksiin sekä yleisiin Corporate Governance -suosituksiin.

Corporate Governance Statement
SSO:n säännöt