SSO etsii aktiivisesti keinoja matkailu- ja ravitsemiskaupan alan haasteisiin


10.11.2020

Matkailu- ja ravitsemiskauppa on jo ennen koronan tuomia poikkeuksellisia haasteita paininut ajoittain henkilöstön saatavuushaasteiden kanssa. SSO on huolissaan alan kiinnostavuuden laskusta nuorten keskuudessa ja siksi tarttunut toimeen etsiäkseen aktiivisesti ratkaisuja sekä varmistaakseen omalta osaltaan alan positiivista kehitystä.

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on paikallisesti merkittävä matkailu- ja ravitsemiskaupan toimija. ”Olemme pidemmän aikaan etsineet ratkaisuja alan ja henkilöstön arvostuksen kehittämiseksi. Testaammekin aktiivisesti uusia keinoja edistää alan houkuttelevuutta muun muassa henkilöstön palkitsemisen ja huomioimisen kautta. Asiakaspalvelun näkökulmasta on elintärkeää, että ammattitaitoista ja innostunutta henkilökuntaa on riittävästi saatavilla”, kertoo SSO:n matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Riitta-Leena Rossi.

”Matkailu- ja ravitsemiskaupan henkilökunnan saatavuushaasteiden yhdeksi suurimmaksi syyksi on henkilöstökyselyiden myötä osoittautunut muita palvelualoja huonommat iltatyölisät. Hyvän asiakaspalvelun ja aukiolojen varmistamiseksi olemme entisestään kehittäneet palkitsemiskeinoja, joista yhtenä esimerkkinä pikapalkkio äkillisen vuoron vastaanottamisesta. 1.11.2020 alkaen SSO myös nostaa matkailu- ja ravitsemiskaupan iltatyölisiä ja maksaa jatkossa työntekijöilleen korkeampaa palkkaa kuin alan työehtosopimus edellyttää”, kertoo Rossi.

”Tämä on toimialalta merkittävä panos alan houkuttelevuuden edistämiseksi. Tämän lisäksi SSO haluaa monin tavoin muutenkin pitää huolta ja kannustaa henkilökuntaa. Meillä on käytössä erittäin monipuoliset henkilöstöedut, kuten koko henkilöstön kattava tulospalkkiojärjestelmä, henkilöstörahasto, täydet sportti-, kulttuuri- ja hyvinvointiedut, laaja työterveyshuolto, vapaa-ajan tapaturmavakuutus sekä hyvät henkilöstön ostoedut, luettelee toimialajohtaja Rossi.

Lisätiedot: toimialajohtaja Riitta-Leena Rossi, p. 044 7705 702