SSO mukana Siuntionjoen vesistön kolmivuotisessa kunnostushankkeessa


29.09.2022

Siuntionjoen kuormitusta Itämereen vähennetään merkittävästi aloittamalla mittava kunnostustyö latvavesistä. Joen vesistökunnostus käynnistetään Enäjärven tehokalastushankkeella vuosina 2022-2024. Tehokalastuksen avulla tavoitteena on poistaa järvestä yli 200 000 kg särkikalaa järven tilan parantamiseksi. Suur-Seudun Osuuskauppa toimii yhtenä hankkeen rahoittajista. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

Enäjärvi on Siuntionjoen vesistöalueen ylin latvajärvi Vihdissä. Hankkeessa on määrä toteuttaa Enäjärven kolmivuotinen tehokalastusvaihe, jossa järvestä poistetaan ennätysmäärä särkikalaa. Tehokalastuksella voidaan vähentää merkittävästi kalaston aiheuttamaa järven sisäistä kuormitusta. Sen myötä odotetaan näkyviä tuloksia vedenlaadussa, mikä näkyy kesäaikaisten leväkukintojen määrän vähenemisenä leviä laiduntavan eläinplanktonin runsastumisena ja koon kasvuna. Tänä vuonna käynnistyneessä hankkeessa on jo tehty talvinuottauksia ja kevään rysäpyyntiä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisen Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry:n, paikallisten vapaaehtoisten sekä hanketta rahoittavien tahojen kanssa.

”Me SSO:ssa ajattelemme, että meillä on pienen yrityksen sydän, mutta ison yrityksen vastuu ja siksi haluamme tehdä paikallisesti tärkeitä pieniä hyviä tekoja. Siuntionjoen vesistön kunnostushanke on loistava esimerkki siitä, että parantamalla alueemme vesistöjemme kuntoa voimme konkreettisesti lisätä viihtyisyyttä sekä paikallista elinvoimaisuutta. Kysymme vuosittain myös asiakasomistajiltamme mihin he haluaisivat ohjata lahjoitusvarojamme. Luontoon liittyvät toimenpiteet nostavat suosiotaan vuosi vuodelta”, kertoo SSO:n asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Anu Karppinen.

Hankkeen etenemistä voit seurata täältä https://www.luvy.fi/category/enajarven-tehokalastamishanke/

 

Enäjärven tehokalastushanke on osa vuonna 2021 valmisteltua “Pelastetaan Itämeri joki joelta – pilottina Siuntionjoki 2030” -ohjelmaa, jossa Siuntionjoen kuormitusta Itämereen vähennetään merkittävästi aloittamalla mittava kunnostustyö latvavesistä. 

 Enäjärven tehokalastushanketta rahoittavat vuosina 2022–2024 Vihdin kuntaSiuntionjen Latvajärvien Suojeluyhdistys Lasy ryYara Suomi OyPrysmian Group Finland OySuur-Seudun Osuuskauppa SSO ja Siuntionjoki 2030 -vision rahoittajat, valuma-alueen kunnat sekä Rosk’n Roll Oy Ab. Vuonna 2022 rahoittajana on myös Wärtsilä OyYmpäristöministeriö rahoittaa Enäjärven tehokalastushanketta 60 % hankkeen toteutuneista kustannuksista vesiensuojelun tehostamisohjelmasta vuosina 2022–2024.

Lisätietoja:

LUVY:n aluekoordinaattori, vesistö- ja kala-asiantuntija Maj Rasilainen, p. 045 7884 3283
SSO:n asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Anu Karppinen, p. 044 770 5365