SSO:n hallitukseen ja hallintoneuvostoon uusia jäseniä


14.12.2016

SSO:lla on jäseniä eli asiakasomistajia jo yli 68 000. Suomalaisten omistamilla, palveluja ja alueellista hyvinvointia pitkäjänteisesti tuottavilla osuuskunnilla on tehtävää myös tulevaisuuden Suomessa. SSO on asiakasomistajiensa omistama kauppa.

 
 
− Kiinnostus asiakasomistajuutta kohtaan kasvaa jatkuvasti ja tänä vuonna uusia asiakasomistajia on liittynyt yli 2700, kertoi SSO:n toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen.
 
Hallintoneuvoston henkilövalinnat
 
SSO:n edustajisto valitsi syyskokouksessaan hallintoneuvostoon seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi (2017–2019) uudelleen erovuorossa olleet: Seppo Juntin Salosta, Panu Ruosteen Lohjalta, Maarit Salon Lohjalta, Eeva Savelan Lohjalta, Marianne Vainion Perniöstä sekä uutena jäsenenä Sanfrid Lindblomin Lohjalta.
 
SSO Hallintoneuvosto 2017
 
SSO:n hallintoneuvoston muodostavat 2017 seuraavat henkilöt:
maanviljelijä Kimmo Koivisto
rehtori Panu Ruoste
pääkassa Leila Ahonen
liikkeenharjoittaja Leena Brofeldt
sahayrittäjä/maanviljelijä, agrologi Markku Hacklin
toimitusjohtaja, elinkeinojohtaja Mika Herpiö
talousjohtaja Seppo Juntti
kauppatieteiden maisteri Sanfrid Lindblom
maanviljelijä, agrologi Dan Lindroth
sairaankuljetusyrittäjä Pia Maavirta
maanviljelijä, agrologi Jyri Mela
äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, FM, Sari Metsäkivi 
maanviljelijä, agronomi Matti Murto
asianajaja, varatuomari Päivi Räike
toimitusjohtaja Maarit Salo
apteekkari Eeva Savela
maatalousyrittäjä Marianne Vainio
pääluottamusmies Heli Jauhanen
luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettu Matti Nuija
 
Hallintoneuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 
 
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n hallitus 2017
 
Suur-Seudun Osuuskaupan hallintoneuvosto on valinnut joulukuun kokouksessaan SSO:n hallituksen vuodelle 2017. SSO:n hallituksessa jatkavat Jaakko Halkilahti, Ossi Pohjola, Martti Savelainen ja uutena jäsenenä Elise Lepinsalo-Harju. Hallituksen puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen.
 
Tilintarkastajat 2017
 
Varsinaisina tilintarkastajina jatkavat KHT Mika Kaarisalo ja KHT Jari Viljanen PricewaterhouseCoopers Oy:stä ja varatilintarkastajana KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
 
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen, p. 044 7705 700
 

Liitteet: