SSO:n tulostiedote 2016: Liikevaihto lähes edellisen vuoden tasolla


07.02.2017

Verkoston muutoksista huolimatta liikevaihto pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. Hinnanalennukset vetivät asiakasmäärät marketeissa nousuun. Omistajat saivat bonusta edellisen vuoden verran (13,6 milj.euroa).

SSO:n vuoden 2016 toimintaa haastoi Suomen yleisesti heikko taloustilanne, joka näkyi merkittävien rakennemuutosten myötä erityisen vahvasti SSO:n toiminta-alueella.  SSO:n vuosi 2016 elettiin toimintaa tehostamalla ja tehtiin tulevaisuuden kannalta perustavaa laatua olevia muutoksia verkostoon. Oman toiminnan tehostaminen piti tuloksen lähes edellisen vuoden tasossa. Tulokseen vaikutti selvästi lisääntyneet asiakasmäärät marketeissamme, mikä kompensoi osaltaan katteen pienentymistä.
 
–  Olemme tyytyväisiä tulokseen tässä haastavassa markkinatilanteessa.  Oman toiminnan tehostamistoimet ja laajentuneiden aukioloaikojen myötä lisääntyneet asiakasmäärät pitivät tuloksen lähes edellisen vuoden tasossa, kertoo SSO:n toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen.
 
– Osuustoiminnallisena yrityksenä emme maksimoi voittoa vaan asiakkaan hyötyä. Edellisen vuoden tapaan omistajamme ovat saaneet viime vuonna Bonusta 13,6 miljoonaa euroa. Olemme työllistäneet, sekä tehneet vastuullista yhteistyötä alueellamme. Kannamme vastuuta myös siitä, että kauppapalvelut säilyvät myös pienillä paikkakunnilla, jatkaa Jääskeläinen. 
 

69 056 omistajan kauppa

 
SSO:n omistajien lukumäärän kasvu jatkui. Vuoden 2016 lopussa Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:ssa oli 69 056 omistajaa. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna omistajien määrä kasvoi 2 544 taloudella. Toimialueen kotitalouksista SSO:n omistajia oli vuodenvaihteessa 69,9 prosenttia (ed.v. 69,6 %). Bonuksen, maksutapaedun ja osuusmaksun koron yhteenlaskettu hyöty asiakasomistajataloudelle vuonna 2016 oli keskimäärin 210 euroa.
 
– Palkitsemme omistajia edelleen erityisen hyvin: SSO:n omistajat saivat osuuskauppavertailussa neljänneksi eniten Bonuksia. Omistajien määrän jatkuva kasvu osoittaa, että alueemme ihmiset kokevat saavansa SSO:sta aitoa hyötyä, kommentoi Jääskeläinen.
 
– Paikallisuus on meille kunnia-asia.  Osuuskauppa on kotimainen yritys ja osuustoiminnan tuotot, sekä verot jäävät osuuskaupan omalle toiminta-alueelle. Kannamme huolta joka kolkan hyvästä ruokatarjonnasta, emmekä keskity toimimaan vain tiheimmin asutuilla seuduilla. Lisäksi haluamme entisestään lisätä paikallisten tuotteiden osuutta kaupoissamme, korostaa Jääskeläinen.  Omistajat valitsivat keskuudestaan SSO:lle keväällä 50-jäsenisen edustajiston.

SSO työllisti vuodenvaihteessa 1129 palvelualan ammattilaista 

– SSO:n rooli työllistäjänä läntisellä Uudellamaalla sekä Salon seutukunnalla on edelleen vahva. SSO työllistää 1129 palvelun ammattilaista ja kesällä henkilökunnan määrä kasvaa n. 200 kesätyöntekijällä. S-ryhmä tarjoaa työntekijöidemme ammatilliseen kehittymiseen hyvät mahdollisuudet: SSO:ssa voi työskennellä eri toimipisteissä, hakeutua työkiertoon ja edetä tehtävästä toiseen. Viime vuonna koko vuoden toiminut keskitetty rekrytointi tukee tätä toimintaa.
 
– Olen äärettömän ylpeä henkilökunnastamme, joka on ansiokkaasti sopeutunut muutoksen kourissa elävän kaupanalan välttämättömiin muutoksiin. Olemme joutuneet miettimään henkilöstötarpeitamme erittäin tarkasti koko vuoden ajan. Positiivista asiassa on toki ollut se, että vakituisella henkilökunnalla on ollut mahdollisuus tehdä lisätöitä. SSO työllistää välillisesti myös lukuisia henkilöitä rakennus-, siivous-, kiinteistönhuolto- sekä vartiointitehtävissä, listaa Jääskeläinen.

Investoinnit, toimipaikkaverkoston muutokset 

– Viime vuonna investoinnit olivat maltillisia. Lohjalla avattiin kesäkuussa uusi Emotion-myymälä, sekä S-marketin toiminta siirrettiin väistötilaan. SSO:n tytäryhtiö SSO Rauta-Maatalous Oy laajensi toimintaansa lisäämällä merkittävästi tuotevalikoimaa ja kasvattamalla samalla myyntialuettaan Länsi-Uudenmaan suuntaan.  Lisäksi uutena SSO Rauta-Maatalouden toimipaikkana aloitti hevos- ja lemmikkieläintarvikekauppa Halikon Prisman kauppakäytävällä, kertoo Jääskeläinen.
 

SSO:n liikevaihto oli 452 miljoonaa euroa ( -1%)
Operatiivinen tulos 9,8 miljoonaa euroa ( – 0,5 miljoonaa euroa)

 
– Vuosi 2016 oli markkinatilanteeseen nähden SSO:lle kohtalainen. Liikevaihto oli 452 miljoonaa euroa, joka oli 1 % edellistä vuotta vähemmän (- 3,3 miljoonaa euroa). SSO:n toimialoista liikevaihtoaan kasvattivat market- ja autokauppa. PP-auto Oy:ssä ja Lohjan Autokeskus Oy:ssä meillä on laaja ja osuva merkkiportfolio, joka osaltaan vaikutti siihen, että autokauppa pärjäsi vallitsevissa olosuhteissa todella hyvin, toteaa Jääskeläinen. 
 
–  Marketkaupassa alennetusta hintatasosta huolimatta liikevaihto kasvoi hieman. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat laajennetut aukiolot, halvemmat hinnat sekä kesäasukkaat, jotka toivat SSO:n marketkauppoihin lisää asiakasvirtoja.  Autokaupassa kauppa kävi erittäin hyvin. Muissa liiketoiminnoissa liikevaihdot jäivät alle edellisen vuoden tason. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa liikevaihto aleni johtuen polttonesteiden maailmanmarkkinahintojen laskusta.  Ravintoloiden liikevaihto laski Lohjan Amarillon sulkeutumisesta johtuen. Maatalouskaupassa liikevaihto aleni erityisesti viljan määrän ja hinnan laskusta johtuen. S-Rautojen liikevaihdossa oli nousua ja loppuvuodesta suljetun Terran liikevaihto jäi edellisestä vuodesta, kertoo Jääskeläinen.
SSO:n operatiivisessa tuloksessa päästiin 9,8 miljoonan euron tasoon, jossa heikennystä edelliseen vuoteen oli 0,5 miljoonaa euroa. SSO:n toimialoista market-  ja tavaratalokauppa, liikennemyymäläkauppa sekä autokauppa tekivät positiivisen tuloksen. Matkailu- ja ravitsemiskaupan sekä Rauta- ja maatalouskaupan tulokset jäivät tappiollisiksi. 
 

 Tulostietoja

  2016 2015
Liikevaihto miljoonaa euroa 452 455
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja milj. euroa    
– ilman kertaluonteisia eriä 9,9 10,1
– kertaluonteisten erien jälkeen 7,6 10,1
Asiakasomistajien määrä 31.12. 69 056 66 512
Henkilöstö 31.12.  1129 1321
 – täysiksi työvuosiksi muutettuna 992  1004
Bruttoinvestoinnit milj. euroa 6,8 10,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSO:n liikevaihto jakautui toimialoittain seuraavasti:     

  Liikevaihto 2016  %
  Milj. eur ed.v.v.
Market- ja tavaratalokauppa 239 +2
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 65 -6
Kodin Terra
rauta-maatalouskauppa
7
51
-11
-12
Matkailu- ja ravitsemiskauppa 11 -9
Autokauppa  75 +10
– PP-auto Oy 54  
– Lohjan Autokeskus Oy 21  
 
– Tänä vuonna jatkamme perustehtäväämme eli asiakkaiden hyödyn ja parhaan palvelun toteuttamista. Investoimme toimipaikkaverkoston uusimiseen: Halikon Prismaa myllätään keväällä uuden konseptin ja laajemman rauta- ja puutarhakaupan tarjonnan mukaiseksi. Halikon Prisman pihalle valmistuu maaliskuussa täysin uusi CarWash –autopesupaikka. Salon keskustassa olevan S-market Plazan liiketila uusitaan kokonaisuudessaan, rakentaminen aloitetaan maaliskuussa.  Nummelan Prisman 6500 neliön laajennus käynnistyy keväällä ja hankkeen kokonaiskustannusarvio kalusteineen on noin 20 miljoonaa euroa. Lisäksi SSO jatkaa Lohjan keskustan kauppakeskushanketta, summaa Jääskeläinen. 
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen, puh. 044 7705 700
talousjohtaja Riitta-Leena Rossi, puh. 044 7705 702
 

Liitteet: