Suur-Seudun Osuuskaupan edustajisto on valittu – uusien edustajien määrä kasvoi


06.04.2020

Suur-Seudun Osuuskaupan vaaleissa annettiin 6791 ääntä eli lähes joka kymmenes SSO:n äänioikeutetuista asiakasomistajista innostui vaikuttamaan. SSO:lle valittiin uusi 50-henkinen edustajisto, jonka tehtävänä on ennen kaikkea toimia linkkinä asiakkaiden ja osuuskaupan välillä. Näin osuuskaupan palveluita ja etuja kehitetään omistajien toiveita kuunnellen.

”Saimme hyvin eri ikäryhmiä edustavan edustajiston seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Puolet edustajiston jäsenistä on täysin uusia ja onkin hienoa nähdä joukossa aiempaa enemmän myös nuorempaa ikäpolvea. Tätä osin selittänee yleisesti lisääntynyt vastuullisuusajattelu, joka toki voi vaikuttaa myös äänestäjien valintoihin. Uusi edustajisto on äänestäjiensä näköinen”, SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér toteaa.

”Joka neljäs vuosi valittavan edustajiston vaalien aikaan arki koronan myötä muuttui hyvin erilaiseksi. Aihe on hallinnut uutisotsikoita ja varmasti myös ihmisten mieliä viime aikoina. Vaaliemme äänestyksen kannalta tämä tuli toki ikävään aikaan ja on ymmärrettävästi saattanut vaikuttaa myös äänestysintoon. Halusimme kuitenkin uskoa, että ihmiset kaikesta huolimatta äänestäisivät vaaleissa, varsinkin kun äänestäminen oli mahdollista myös sähköisesti kotoa käsin”, toteaa Finér.

Äänestäminen oli ensimmäistä kertaa mahdollista sähköisesti, mutta lisäksi myös perinteisesti postitse. Postiäänestysaineiston sai tilata puhelimitse kotiin tai noutaa isoimmista toimipaikoista. Näin äänestäminen mahdollistettiin kaikille. Suurin osa äänistä annettiin kuitenkin sähköisesti. Äänestäneistä 91,3 prosenttia äänesti verkossa, 8,7 prosenttia postitse. Äänestäminen oli hyvin tasaista eri ikäryhmissä. Nuorin sähköisesti äänestänyt oli 15-vuotias ja vanhin 95. Osuuskaupan vaaleissa äänestettiin 6791 kertaa eli lähes joka kymmenes asiakasomistaja halusi antaa äänensä. Äänestysprosentti oli 9,7.

Yhteensä osuuskaupan edustajiston vaaleissa oli ehdolla 140 jäsentä. Osuuskaupan edustajistoon tuli valituksi yhteensä 50 henkilöä, joista 24 oli naisia, 26 miehiä. Uuden edustajiston keski-ikä nuoreni 52 vuoteen (edellisissä vaaleissa keski-ikä 53 vuotta) nuorimman edustajan ollessa nyt 24 ja vanhimman 77-vuotias.

”Saimme ehdokasasettelun yhteydessä asiakkailtamme satoja paikallistoiveita pienemmistä tuotetoiveista aina Kauppakassi -palveluun asti. Laaja innostus ja ehdotusten kirjo kertovat siitä, että osuuskaupalla nähdään olevan tärkeä rooli koko alueen kehityksessä. Näin haluamme itsekin nähdä, että asia on. Osuuskaupalla on hienot mahdollisuudet olla oman kotiseudun muutosmoottori ja tehdä yhteistyössä asiakkaiden kanssa tästä parempaa paikkaa elää. Paikallistoiveet toimivat hyvänä evästyksenä tulevalle edustajistolle ja hallintoneuvostolle heidän työssään”, Finér sanoo.

Täydellinen lista valituista edustajista äänimäärineen löytyy osoitteesta www.osuuskauppavaalit.fi/sso