Työnantaja kehittymisen ja etenemisen mahdollistajana


18.07.2023

Prisma Nummelaa luotsaava prismajohtaja Mika Lindroos kokee olevansa osa ihmisten verkostoa, jossa toimitaan vastavuoroisesti. Monet hänen elämänsä kannalta tärkeät asiat, erityisesti työhön ja opintoihin liittyvät, ovat tulleet vinkkeinä kavereilta tai työn kautta kohdatuilta henkilöiltä.
– Mutta ei kukaan tietenkään vain kävele työpaikkaan sisään. Tunnen omat vahvuuteni enkä pelkää työntekoa. Asenne on tärkein osuus mitä tahansa työtä. Ja kun antaa aina parhaansa, ei ainakaan jää mitään jossiteltavaa.

Lindroos aloitti aikanaan tietotekniikan opinnot, mutta ne eivät tuntuneet omalta jutulta. Sen sijaan hän suoritti tutkinnon kansainvälisestä kaupasta. Opiskeluaikoinaan Lindroos työskenteli säännöllisesti S-ryhmän kaupoissa, aluksi kesätöissä. Myöhemmin hänellä on ollut useita S-ryhmän vastuu- ja esihenkilötehtäviä. Opinnot veivät Lindroosin myös vuodeksi Japaniin vaihtoon – ja sinne hän palasi toistamiseen muutamaa vuotta myöhemmin vaimonsa töiden vuoksi. Paluun Suomeen perheelle ihanteellisesti sopivassa aikataulussa mahdollisti nimenomaan SSO antamalla Lindroosille tilaisuuden päästä Tupurin S-marketin esihenkilöksi. Tästä mahdollisuudesta hän onkin edelleen todella kiitollinen henkilöstöjohtaja Hanna Somersalolle ja ryhmäpäällikkö Juha Roosille. Siirtyminen S-market Plazan esihenkilöksi tuli ajankohtaiseksi reilun vuoden päästä paluusta, ja nykyisessä työssä Prisma Nummelan prismajohtajana Lindroos aloitti nyt huhtikuussa.
– En ajattele, että olisin pomppinut työpaikasta toiseen, vaikka olenkin työskennellyt useamman Salen ja S-marketin myyjänä ja esihenkilönä. Ennemminkin koen, että SSO tukee erityisen hyvin työntekijöitään tarttumaan mahdollisuuksiin kehittyä ja edetä. Kun kehityskeskustelussa tuo esille oman halunsa tähdätä johonkin, työnantaja tukee tavoitteen toteuttamista. Myös opiskeluun töiden ohella suhtaudutaan kannustavasti.

Työntekijä ansaitsee olla osa kokonaisuutta

Lindroos osallistui SSO:n järjestämään Rohkean johtajuuden koulutukseen, josta kokee saaneensa tärkeimpänä oppina sen, että jokainen saa rohkeasti olla oma itsensä – niin esihenkilö kuin työtekijäkin. Omilla vahvuuksillaan on hauskaa olla mukana uusissa jutuissa. Rohkeus ja avoimuus ovat Lindroosin oman näkemyksen mukaan SSO:n tärkeimmät arvot.
– SSO on yleisesti todella vastuullinen organisaatio, siksi koen sen ikään kuin itsestäänselvyytenä, että vastuullisuutta toteutetaan kaikissa eri muodoissaan. Itselleni tärkeintä ja näkyvintä SSO:n arvoissa ovat rohkeus ja avoimuus. Haluan työpaikalla vallitsevan mahdollisimman avoimen keskustelukulttuurin. Asia kuin asia pitää saada sanottua ääneen. Sen jälkeen aihetta tarkastellaan yhdessä ja käydään läpi faktat. Kuulluksi tuleminen ja kokonaiskuvan ymmärtäminen ovat tärkeitä tekijöitä sille, että työntekijä voi hyvin ja tekee tuloksellista työtä.

Lindroosin mukaan hyvä tulos saadaan aikaan systemaattisella tekemisellä. On määriteltävä tarkkaan, mitä tehdään ja mihin keskitytään – mutta myös se, mitä ei tehdä. Avainasemassa on pitää toiminta yksinkertaisena: selkeät tavoitteet on helppo perustella ja ne on kaikkien myös helppo pitää mielessä. Samalla on ymmärrettävä, miten tärkeää on pitää hyvää huolta työntekijöistä ja olla myös työnantajana joustava.
– Mielestäni minulta menisi uskottavuus esihenkilönä, jos vastaisin työntekijän vapaapäivätoiveeseen, että ei onnistu. Ei vapaapäivä voi olla kynnyskysymys näin suuressa organisaatiossa. Haluan tehdä työtäni inhimillisesti. Kommunikoin ja perustelen asioita paljon työntekijöilleni. On tärkeää, että hekin ymmärtävät kokonaisuuden. Teemme tätä työtä yhdessä! Minun roolini on kertoa tavoitteet ja sen jälkeen sparrailemme yhdessä, miten saavutamme ne. Tarkoituksenani on herätellä työntekijät ymmärtämään ratkaisuun vaikuttavat tekijät. Arvostan työnantajaani hyvin paljon sen vuoksi, että SSO:lla työntekijöiden palkitseminen on aivan eri tasolla kuin muualla. Monet asiat ovat täällä todella hyvin.

Mika Lindroosin mukaan tulos syntyy systemaattisesta tekemisestä ja työntekijöiden inhimillisestä kohtelusta
–Minua kiehtoo eniten tuloksekas tekeminen. Siihen päästään keskittymällä oikeisiin asioihin – jos yksinkertaisiin asioihin yritetään sisällyttää liian monta elementtiä, ei millään päästä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Samalla työnantajan kannattaa panostaa henkilöstön viihtyvyyteen. Vain näin voidaan taata hyvän työnteon jatkuvuus.