”Jokaisesta asiakaskohtaamisesta on tehtävä arvokas kokemus” Oskari Tulonen


18.08.2023

Kaikkiin asiakaskohtaamisiin pystyy tuomaan arvoa omalla asenteella ja tekemisellä. Työn tärkein sisältö ovat ihmiset. Haluan, että vastuuosastollani kaikilla on hyvä olla.

Työ koulutti moniosaajan

Oskari Tulonen on todellinen SSO:n moniosaaja: pääosa työurasta on keskittynyt kokin hommiin, mutta hän on työskennellyt myös baarimikkona, tarjoilijana, ravintolan vuoropäällikkönä – ja laivakokkina. Laivakokkina? Aivan, villi luonne lähti myös mukaan kolmen viikon reissulle hakemaan Norjasta laivaa Mathildedaliin.
– En kokenut koulua omaksi paikakseni, mutta olin kova tekemään töitä. Aloitin Rosson keittiössä 17-vuotiaana ja näytin, että olen nopea oppimaan. Melko pian sain jo valmistaa annoksia. En koskaan saattanut opintojani loppuun, mutta taitoa minulla oli. Meillä on aina lapsuudenkodissa tehty yhdessä ruokaa ja ruoanlaitto on tullut minulta aina luonnostaan.

Tulonen kävi armeijan ja teki välillä töitä aivan eri ympäristössä matkapuhelinvalmistajalla, mutta hakeutui taas pian takaisin SSO:n piiriin.
– Rikalassa työskentelinkin sitten seuraavat yli 12 vuotta, osan ajasta vuoropäällikkönä. Koen, että erilaiset työt ovat kasvattaneet luonteenlujuuttani. Keittiössä opin, että tilanteesta kuin tilanteesta selviää, kun päättää vaan toimia. Päätöksiä oli osattava tehdä nopeasti hektisessä ympäristössä.

Nyt Prisman maito-osaston saatavuusvastaavana työskentelevä Tulonen nauttii arjen säännöllisyydestä ja vapaista viikonlopuista. Työtehtäviin kuuluvat muun muassa osaston johtaminen, tavaroiden riittävyyden varmistaminen, hävikin minimointi, työn painotusten valvominen ja työntekijöiden ohjaaminen. Stressin määrä on selkeästi vähentynyt, mutta työ on silti monipuolista ja mielenkiintoista. Uudenlainen rytmi sopii hyvin perheelliselle.

Työn rikkaus on ihmiskohtaamisissa

– Nautin työstäni. En kuitenkaan ajattele, että työni olisi itsessään jotenkin erityisen siistiä, vaan sisällön sille antavat ihmiset. Ihmiskohtaamisissa niin asiakkaiden kuin työntekijöiden kanssa on koko jutun ydin, sen haastavuus. Haluan olla työssäni mahdollisimman helposti lähestyttävä ja pyrinkin lähestymään asiakkaita itse, jolloin tilanne on heille mahdollisimman helppo. Haluan rakentaa osastolleni kulttuuria, jossa vallitsee mahdollisimman hyvä henki. Toivon työntekijöiltäni iloisuutta, ahkeruutta, avoimuutta ja rohkeutta. Silloin minun on myös itse toimittava niin ja näytettävä esimerkilläni mallia. Uskon, että olen siinä myös onnistunut.

Tulonen arvostaa työnantajansa suhtautumista työntekijöihin ja kokee, että SSO:lla ihmisten annetaan olla omia itsejään.
– Työntekijöistä pidetään jo nyt valtavan hyvää huolta. On hienoa, että perehdyttämiskäytäntöjä on SSO:ssa kehitetty. Silti tukea ei ole koskaan liikaa ja käytäntöjä tulisi kehittää edelleenkin. Mielestäni juuri vastuullisuus toteutuu SSO:n arvoista parhaiten. Työntekijöistä halutaan pitää hyvää huolta ja heille tarjotaan erilaisia etuja. Ilmapiiri SSO:lla on aina ollut avoin ja koen työntekijöiden voivan esittää omia näkemyksiään ja ideoitaan vapaasti. Se on piirre, mihin olen kiinnittänyt erityisesti huomiota SSO:lla.

Moniosaajat vahvistavat yritystä

Tulonen toivoo alalle lisää moniosaajia. Kun mahdollisimman moni osaa hoitaa eri osastojen töitä, on työntekijöiden kierrättäminenkin paljon helpompaa. Koko arjesta tulee sitä kautta helpompaa. Olisi hienoa, jos jokainen työntekijä osaisi myös toimia perehdyttäjänä, mikä taas vaatisi laajaa osaamista.

Moniosaaminen vahvistaa paitsi yritystä myös työntekijöiden omaa itsevarmuutta. Tulosen mielestä jokaiselle työntekijälle voisi esittää kysymyksen siitä, miten laajasti tämä haluaa työtehtäviä oppia. Moniosaaminen kannustaa ja avartaa ihmisten näkemystä työstä.
– Olen ollut tyytyväinen siihen, miten olen itse pystynyt vaikuttamaan työnkuvaani ja työympäristöön. Käymme osastolla ja esihenkilöiden kanssa aktiivista keskustelua uusista ideoista ja markkinoinnin sisällöstä. Olen saanut rakentaa osastosta oman näköiseni.

Vakioasiakkaat tervehtivät Tulosta iloisesti.
– Kohtaan työssäni monia tutuksi tulleita kasvoja. Jokainen pystyy näissä kohtaamisissa toimimaan SSO:n arvojen mukaisesti. Koen, että SSO on onnistunut erityisen hyvin siinä, että jokainen työntekijä saa todella olla oma itsensä ja tehdä työtä omalla persoonallaan.