Lapset lähellä sydäntä


09.01.2020

SSO on mukana tukemassa lohjalaisten lasten hyvinvointia. Osuuskauppa on päättänyt tehdä sijoituksen rahastoon, joka tukee lastensuojelutarpeen vähentämiseen tähtääviä hankkeita ennaltaehkäisevästi.  

– SSO:lle tämä sijoitus on vastuullisuusteko, emmekä odota sille tuottoa. Paikallisena toimijana meille on luontevaa olla mukana hankkeissa, jotka tukevat alueen ja asiakkaidemme – tässä tapauksessa lasten – hyvinvointia, talousjohtaja Riitta-Leena Rossi kertoo 

Sijoituksen myötä SSO on mukana Lohjan kaupungin SIB-ohjelmassa. SIB eli Social Impact Bond on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto. Se on kunnalle mahdollisuus toteuttaa perheiden hyvinvointia edistävää työtä yksityisen sektorin rahoituksella.
Ohjelman valmistelussa ovat kaupungin lisäksi olleet mukana Lastensuojelun Keskusliitto, FIM Pääomarahastot Oy sekä SOS Lapsikylä. Vastaavanlainen toiminta on alkanut jo Hämeenlinnassa ja Vantaalla. 

– Lohjalaisten nuorten ja lasten kannalta toivomme, että pitkäkestoisen ja pitkävaikutteisen projektin tulokset näkyvät syrjäytymisriskin pienenemisenä, ja että lapset ja nuoret voivat paremmin. Lohjan kaupungille hanke tarkoittaa onnistuessaan lastensuojelun kustannusten alenemista, Rossi toteaa. 

Lohjalla SIB-ohjelma keskittyy erityisesti perheisiin, joissa on 5–8-vuotiaita lapsia. SIB-toiminnan näkyvin muoto on perhekumppani, joka tukee haasteissa olevia perheitä kaikilla elämän osa-alueilla ja kulkee perheen rinnalla. 

SSO:lle lapset ja nuoret ovat lähellä sydäntä. Osuuskauppa mm. rahoittaa lähiliikuntapaikkoja eli Ässäkenttiä, työllistää kesäisin noin 100 lohjalaisnuorta ja sponsoroi lasten ja nuorten harrastustoimintaa. 
 

kirjoittaja: Pälvi Salo / Viestintäsalot Oy