SSO:n edustajiston vaaleissa äänestys kävi ennätysvilkkaana. Ääniä annettiin yhteensä  15 780, mikä on yli tuplasti enemmän kuin edellisissä vaaleissa vuonna 2020 (6791 kpl). Äänestysprosentiksi muodostui 22,1 % (v.2020: 9,7 %). Uusia edustajiston jäseniä, kotiseutunsa vaalijoita valittiin tällä kertaa 20. Edustajistolla on tärkeä tehtävä oman seutunsa äänitorvena huolehtia, että osuuskaupan palveluja ja etuja kehitetään omistajien toiveita kuunnellen.  

SSO:lle valittiin uusi 50-jäseninen edustajisto, joka seuraavat neljä vuotta toimii linkkinä asiakkaiden ja osuuskaupan välillä. Uusia jäseniä edustajistoon pääsi tällä kertaa 20 ja kaikkien valittujen keski-ikä on 54 vuotta.  

– Saimme mukavasti eri ikäisistä koostuvan edustajiston vaalimaan kotiseutunsa asioita seuraavan nelivuotiskauden ajaksi. On myös ilahduttavaa nähdä joukossa monta täysin uutta edustajiston jäsentä. Sähköinen äänestäminen oli mahdollista osuuskauppavaaleissa nyt toista kertaa, ja tämä varmasti on kasvattanut äänestysprosenttia – onhan esimerkiksi omalta kotisohvalta äänestäminen melko vaivaton tapa antaa äänensä, sanoo SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér 

Osuuskaupan vaaleissa äänestettiin 15 780 kertaa. Äänestäneistä 56,5 prosenttia äänesti verkossa ja 43,5 prosenttia antoi äänensä postitse. Täydellinen lista valituista edustajista äänimäärineen löytyy osoitteesta sso.fi/vaalit 

–Äänestysaktiivisuus kertoo siitä, että asiakkaat aidosti halusivat vaikuttaa siihen, kuka heidän toiveitaan ja ideoitaan vie eteenpäin ja kuka heitä edustaa. On hienoa lähteä nyt valitun edustajiston kanssa kehittämään osuuskaupan toimintaa ja tekemään omasta alueestamme parempaa paikkaa elää, kertoo hallintoneuvoston puheenjohtaja Panu Ruoste tyytyväisenä.  

Lisätietoja:    

SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér, p. 040 540 2006

SSO:n hallintoneuvoston puheenjohtajaPanu Ruoste, p. 050576 8907    

 

Vaalin tulos äänimäärineen löytyy osoitteesta sso.fi/vaalit  

 

Osuuskauppa näkyy monella tavalla jäsentensä arjessa ja kehittää oman toimialueensa elinvoimaa yhdessä asiakkaittensa kanssa. Millaisilla toimilla osuuskauppa voisi tehdä parempaa paikkaa elää ja mihin sen tulisi keskittyä edistäessään alueellista kehitystä? Mitä osuuskauppa voisi tehdä vieläkin paremmin? Näihin asioihin pääsee osaltaan vaikuttamaan osuuskaupan edustajisto, jonka jäsenten äänestäminen osuuskauppavaaleissa alkaa 18.3.2024. SSO:n asiakasomistajien keskuudesta ehdolle on asettunut 140 ehdokasta. 

”SSO on jäsentensä omistama yritys ja meille on erittäin tärkeää kuunnella asiakkaittemme toiveita ja kehitysideoita. Joka neljäs vuosi valittava edustajisto osaltaan pitää huolen siitä, että nämä toiveet ja näkökulmat tavoittavat meidät kehittäessämme osuuskaupan palveluita ja etuja”, kertoo SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér 

Osuuskaupan edustajiston vaaleissa ehdokkaaksi on voinut asettua jäsen, joka on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi vaalivuotta edeltäneen vuoden loppuun mennessä, on maksanut osuusmaksun, on täysi-ikäinen ja asuu SSO:n jäsenalueella.  

”Laaja innostus osuuskauppavaaleja kohtaan sekä uusien ehdokkaiden mukaantulo kertovat siitä, että osuuskaupalla nähdään olevan tärkeä rooli alueellisena toimijana. Asiakasomistajat ovat selvästi kiinnostuneita kotiseutunsa asioista ja paikallisesta vaikuttamisesta”, Finér sanoo. 

Vaaleissa 140 ehdokasta kotiseudun vaalijaksi 

SSO:n edustajiston vaalien ehdokasasettelu päättyi 31.1.2024. Ehdokkaita, oman seutunsa kehittämisestä kiinnostuneita kotiseudun vaalijoita, on yhteensä 140 ja he edustavat kattavasti koko SSO:n toimialuetta.  

”Kannustamme kaikkia jäseniämme äänestämään aktiivisesti osuuskauppavaaleissa. Äänestämällä pääsee vaikuttamaan siihen, millainen edustajisto edustaa asiakasomistajiamme seuraavat neljä vuotta. Sillä on oikeasti merkitystä”, hallintoneuvoston puheenjohtaja Panu Ruoste toteaa.  

Vaalien äänestysaika on 18.3.–5.4. ja äänestää voi joko sähköisesti tai postitse. Äänioikeutettuja ovat kaikki vähintään 15-vuotiaat osuuskaupan jäsenet, jotka on hyväksytty jäseniksi viimeistään 31.12.2023.  

”Sähköinen äänestystapa oli ensimmäistä kertaa käytössä edellisissä osuuskauppavaaleissa neljä vuotta sitten. Se on nopea, kätevä ja vastuullinen tapa äänestää, vaikkapa kotisohvalta ja kannustammekin asiakkaitamme hyödyntämään tämän mahdollisuuden myös näissä vaaleissa”, Finér kertoo.  

”Vastuullisuus on yksi SSO:n arvoista ja haluamme myös tässä toimia arvojemme mukaisesti. Edellisten vaalien tapaan minimoimme syntyvän paperin määrän, emmekä postita postiäänestysaineistoa automaattisesti kaikille asiakkaille. Asiakas saa postitse kotiin tiedon äänestysmahdollisuudestaan, mikäli emme pysty tavoittamaan häntä sähköpostitse tai S-mobiili-sovelluksen kautta. Toki kaikilla on halutessaan mahdollisuus äänestää myös postin välityksellä noutamalla itselleen äänestysmateriaalin SSO:n Prismoista, mikäli sitä ei postitse saapunut”, sanoo Finér.  

Edustajisto valitaan suoralla vaalitavalla, eli ehdokkaan läpipääsyyn vaikuttaa vain ehdokkaan itsensä saama äänimäärä. Äänestysohjeisiin ja ehdokkaisiin voi tutustua osuuskaupan vaalisivulla sso.fi/vaalit 

Lisätietoja:  

SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér, p. 040 540 2006 
SSO:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Panu Ruoste, p. 050 576 8907 
 

Kattava ja monipuolinen palveluverkosto, panostaminen asiakasymmärrykseen ja uusiin liiketoimintamalleihin, Kannustajat-ohjelman kautta tapahtuva paikallisten toimijoiden tukeminen, laajat aukioloajat ja arkea sujuvoittavat digipalvelut – osuuskauppa on jo nyt monella tapaa mukana asiakasomistajiensa arjessa ja oman kotiseutunsa hyvinvoinnin edistämisessä. Millaisilla muilla toimilla osuuskauppa voisi yhdessä asiakkaittensa kanssa tehdä parempaa paikkaa elää? Siihen voi vaikuttaa osallistumalla SSO:n osuuskauppavaaleihin.

SSO:n osuuskauppavaaleissa etsitään kotiseudun hyväksi työskenteleviä ihmisiä – yhteisöään ja ympäristöään arvostavia ihmisiä. ”Haluamme kehittää toimintaamme aktiivisesti ja rohkeasti tulevaisuuteen katsoen, ja olemme esimerkiksi panostaneet viime aikoina vahvasti vihreään liikkumiseen rakentamalla kattavaa sähköautonlatausverkostoa alueellemme. Kuuntelemme asiakkaittemme toiveita herkällä korvalla, mutta haluamme kuulla, miten voisimme olla vielä parempia. Omia toiveitaan voi nyt lähteä edistämään asettumalla rohkeasti ehdolle osuuskauppavaaleissa. Mukaan hakevan ei tarvitse olla kaupan alan ammattilainen – halu kehittää riittää”, kertoo toimitusjohtaja Tapio Finér.

Kotiseudun vaalijana olet vahvasti mukana osuuskaupan toiminnassa

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on yli 72 000 asiakkaansa omistama yritys, jonka päätöksentekoon voi ottaa monella tapaa osaa. Jäseniä osuuskaupassa edustaa edustajisto, joka valitaan vaaleilla osuuskaupan asiakasomistajista joka neljäs vuosi. Edustajistoon valitaan 50 eniten ääniä saanutta jäsentä.

”Edustajisto on asiakkaiden rinnalla tärkeä viestintuoja, joka varmistaa uusien näkökulmien ja ideoiden esille tuomisen”, toteaa Finér. Edustajisto päättää myös osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista.

Edustajistoa vielä tiiviimmin osuuskaupan päätöksentekoon pääsee osallistumaan hallintoneuvostossa, jonka kokoonpanon päättää edustajisto. Hallintoneuvosto muun muassa vahvistaa osuuskaupan strategian ja nimittää osuuskaupan toimitusjohtajan.

Näin vaalit etenevät

Osuuskaupan ehdokasasettelu alkaa 8.1.2024 ja jatkuu 31.1.2024 saakka. Osuuskaupan vaaleissa ehdokkaaksi voi ryhtyä vaalin alkaessa 18 vuotta täyttänyt SSO:n jäsen, joka on hyväksytty SSO:n jäseneksi ja maksanut osuusmaksunsa täyteen viimeistään 31.12.2023 ja joka asuu SSO:n alueella. Osuuskaupan vaalisivuille sso.fi/vaalit on koottu helpot ohjeet ehdokkaaksi ryhtymiseen.

SSO:n osuuskauppavaalien ehdokkaat julkistetaan 11.3.2024 äänestysaika on 18.3.–5.4.2024. Vaalien tulos julkistetaan 16.4.2024.

Äänioikeus vaaleissa on jokaisella 31.12.2023 mennessä 15 vuotta täyttäneellä ja Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n jäseneksi hyväksytyllä jäsenellä. Äänestäminen vaaleissa toteutetaan sähköisen ja postiäänestyksen yhdistelmävaalina. Äänioikeus on talouden pääjäsenellä, eli asiakasomistajalla, joka on maksanut asiakasomistajaksi liittyessään osuusmaksun.

Lisätietoja:
SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér, p. 040 540 2006
SSO:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Panu Ruoste, p. 050 576 8907

Lue lisää sso.fi/vaalit

Suur-Seudun Osuuskauppa tunnetaan siitä, että se on rakentanut parempaa huomista yhdessä alueen asukkaiden kanssa jo 120 vuoden ajan. Tähän työhön kuuluu paikallisten yhdistysten ja harrastusmahdollisuuksien tukeminen, kestävän kehityksen hankkeiden edistäminen, parempien palvelujen tuottaminen, huomisen tarpeisiin vastaava tarjonta ja paljon muuta. Kaikkien näiden tekojen taustalla on halu vaalia elinvoimaista kotiseutua. 

SSO:n edustajistossa istuu paikallisia ihmisiä, jotka tunnetaan kotiseutunsa vaalijoina. He ovat ihmisiä, jotka haluavat varmistaa asuinalueensa hyvinvoinnin myös tulevaisuudessa. Seuraavat edustajiston jäsenet valitaan osuuskauppavaalissa jälleen alkuvuonna 2024.  


Elinvoimainen kotiseutu varmistaa laadukkaat palvelut
 

Salon Kiskossa asuva Wilhelmiina Kallio on istunut yhden kauden SSO:n edustajistossa. Hän on 52-vuotias neljän nuoren aikuisen vanhempi, joka työskentelee IPM marjapromoottorina. 

–Ehkä on parempi sanoa hortonomina, koska aika harvalle tuo marjapromoottorititteli kertoo oikeastaan mitään. Käytännössä työskentelen marjojen biologisten torjuntaeliöiden parissa, Kallio naurahtaa. 

 Hän on innokas ulkona liikkuja, jonka harrastuksiin kuuluu myös Suomen kiertäminen ristiin rastiin perheen matkailuvaunun kanssa. 

 –Se on meidän perheessä ihan itsestäänselvyys, että sään salliessa lähdemme kiertämään Suomea ja kokemaan uusia paikkoja, Kallio kertoo. 

 Veri vetää siis seikkailuun, mutta mitä kotiseutu ja sen vaaliminen hänelle tarkoittaa ja miksi hän halusi asettua ehdokkaaksi SSO:n osuuskauppavaaleissa? 

–Se on tärkeää, että täällä Salossa säilyy eläväisiä taajamaa-alueita. Usein se kiteytyy siihen kylän Saleen, jossa ihmiset toisiaan kohtaavat ja vaihtavat kuulumisia. Ilman kyläkauppaa muutkin palvelut häviävät varmasti, Kallio tiivistää. 

Osuustoiminta tuli tutuksi jo lapsena 

Myös Karjalohjalta kotoisin oleva 64-vuotias Tiina Ali-Alha on yhden kauden edustajiston riveissä palvellut neljän aikuistuneen lapsen äiti. Hän on osa-aikaeläkkeellä luokanopettajan työstä ja tekee sijaisuuksia Lohjan ja Salon alakouluissa. Ali-Alha allekirjoittaa Kallion näkemyksen kyläkaupan merkityksestä pienten taajamien elinvoimaisuudelle. 

 –Kyllä se on ehdottomasti sellainen tekijä, joka merkitsee pienille paikkakunnille erittäin paljon. Ilman kauppaa häviävät helposti muutkin palvelut, Ali-Alha uskoo. 

 Osuustoiminta on Ali-Alhalle tullut kuin verenperintönä, vaikka kulunut edustajistokausi olikin hänelle ensimmäinen. 

 –Isäni oli mukana osuustoiminnassa jo SSO:ta edeltävällä ajalla eli Osuuskauppa Seudun ja Salon Seudun Osuuskaupan aikoihin. Sen vuoksi osallistuminen osuustoimintaan tuntui hyvin luonnolliselta, Ali-Alha naurahtaa. 

Tavoitteena paikallisten toiveiden edistäminen

Sekä Kallio että Ali-Alha pitävät SSO:n edustajistoa hyvänä paikkana tuoda paikallisia kehitysehdotuksia mukaan osuuskaupan toimintaan. 

Molempien mielestä edustajiston tehtävää olisikin hyvä laajentaa nykyisten tehtävien lisäksi enemmän paikallisten kehitysehdotusten edistäjiksi, joita edustajiston jäsenet voisivat viedä SSO:n sisällä eteenpäin. 

–Toki kehitysehdotuksia on tälläkin hetkellä mahdollista tehdä, mutta ehkäpä edustajilla voisi jatkossa olla tapahtumia omilla alueillaan, joissa paikalliset voisivat tulla kertomaan kehitysehdotuksia ihan kasvokkain, ensimmäisen kauden edustajat pohtivat. 

–Tällaisesta kehityssuunnasta olikin jo puhetta viimeisimmässä kokouksessa, Ali-Alha ja Kallio jatkavat.  

 Miksi kotiseutua tulee vaalia? 

Wilhelmiina Kalliolle oman kotiseudun hyvinvointi on tärkeä myös sen vuoksi, että Salossa on paljon viljelijöitä, jotka tarjoavat tuoretta, hyvää ja puhdasta ruokaa lähialueen kauppoihin. 

Silloin kun ruoka tulee läheltä ja tutulta viljelijältä, niin sillä ruoalla on kasvot. On erittäin tärkeää, että on lähituottajia, ruualla on lyhyt matka kauppoihin, kuluttajat tuntevat viljelijän ja myös sitä kautta pidetään kotiseutua elävänä, Kallio tiivistää näkemystään. 

Hän uskoo, että eläväinen maaseutu kutsuu alueelle myös uusia asukkaita.  

Rauhallisempi elämänrytmi ja puhdas luonto varmasti houkuttelevat myös muita ihmisiä alueelle, Kallio uskoo. 

 Samaan uskoo Ali-Alha. Hänen mukaansa kesäasukkaiden merkitys on järvistä ja kauniista luonnosta tunnetun Karjalohjan elinvoiman kannalta merkittävä. 

Se on tärkeää, että ne palvelut säilyvät myös vakituisille asukkaille. Kun ne ovat kunnossa, niin silloin alueelle saattaa siirtyä myös uusia asukkaita ihan pysyvästi, Ali-Alha pohtii. 

Ensimmäinen kausi oli vasta harjoittelua 

SSO:n edustajistossa on edustajia tasaisesti ympäri Suur-Seutua. Sekä Ali-Alhan että Kallion mukaan kokouksissa kuulee, miten eri alueilla halutaan kotiseutua kehittää. He kokevat, että keskustelu on edustajistossa vapaata ja mielipiteensä pääsee aina kertomaan. 

Olen ollut mukana myös kuntapolitiikassa ja tämä on yhdenlaista alueellista vaikuttamista. SSO:n toiminnalla on valtavan suuri vaikutus tälle alueelle, Kallio tietää. 

Kotiseudun hyvinvointi tarkoittaa sosiaalisesti rikasta yhteisöä ja toisten ihmisten huomioimista. Ali-Alhan ja Kallion mukaan esimerkiksi SSO:n Kannustajat-tuki tuo yhteisöllisyyttä ja alueellista hyvinvointia edustavia yhdistyksiä ja niiden toimintaa tunnetuksi.  

–Se on tärkeää työtä. Harrastaminen ja yhteisöllisyys ovat erittäin merkittävässä roolissa, jotta ikääntyvätkin ihmiset jaksavat elää omassa kodissa mahdollisimman pitkään, Kallio huomauttaa.  

Molemmat ensimmäisen kauden edustajista ovat sitä mieltä, että koronan kiusaama kausi meni osittain tehtävään tutustuessa ja harjoitellessa. 

 –Siellä edustajistossa on asiat hyvin esillä ja ne esitellään tarkasti. Lisäksi sitä kautta oppii hyvin ymmärtämään osuuskaupan toimintaa. Sen vuoksi minä aion asettua ehdolle myös tulevissa vaaleissa, Wilhelmiina Kallio summaa.

–Edustajistossa oppii ihan uusia asioita ja samalla voi vaikuttaa asioihin, joita eteen tulee. Siellä tapaa myös uusia ihmisiä eri puolilta SSO:n aluetta. Sen takia myös minä aion asettua tulevissa vaaleissa ehdolle, Tiina Ali-Alha kiteyttää. 

 

Sinustako kotiseudunvaalija? SSO:n osuuskauppavaalien ehdokasasettelu alkaa 8.1.2024 – asetu ehdolle ja tule valituksi SSO:n edustajistoon! Lue lisää >>

 

 

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n osuuskauppavaalit järjestetään neljän vuoden välein ja uudet edustajat valitaan jälleen alkuvuodesta 2024. Vaaleissa etsitään kotiseudun hyvinvoinnin eteen työskenteleviä ihmisiä. Niitä yhteisöään ja elinympäristöään arvostavia ihmisiä, jotka ovat kotiseutunsa hyvinvoinnin vaalijoita. 
 
Mutta mitä edustajiston tehtäviin kuuluu? SSO:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Panu Ruoste tuntee edustajiston tehtävien merkityksellisyyden.
 

Teemme yhdessä paremman paikan elää 

SSO:n osuuskauppavaalissa valittavan edustajiston yksi tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa, että osuuskaupan yritysjohto kuulee asiakasomistajien mielipiteitä – eli toimia äänitorvena johdon suuntaan. Edustajisto on viestinviejä, joka voi tuoda esiin uusia näkökulmia ja ideoita.

-Minulle edustajisto tarkoittaa sitä, että saadaan se vuorovaikutus asiakasomistajien ja yritysjohdon välillä mahdollisimman suoraksi ja selkeäksi. Toki edustajistossa tehdään hallinnollistakin työtä, edustajisto mm. vahvistaa tilin, päättää hallintoneuvoston esityksestä ylijäämän käytöstä ja valitsee edustajat hallintoneuvostoon, Ruoste kiteyttää.

Hän kannustaakin ihmisiä liittymään osuuskaupan asiakasomistajiksi, koska osuuskauppa saa voimansa käyttäjistään ja jäsenistään.

-Asiakasomistajana tuet oman alueesi hyvinvointia. Kaiken keskiössä on yhdessä tekeminen. Konkreettisesti se hyvinvointi näkyy sitten bonuksina, mutta myös toimialojen verkostojen toimivuutena, kiinteistöjen hyvässä kunnossa sekä yhteisön hyvinvointina ja elinvoimaisuutena, Ruoste listaa.

Myös nuoret mukaan edustajistoon ja kehitystyöhön 

Ruoste muistuttaa, että SSO:n osuuskauppavaaleissa ehdolle voi asettua kuka tahansa täysi-ikäinen, osuusmaksun täyteenmaksanut SSO:n asiakasomistaja, joka asuu SSO:n toimialueella. Hänen mukaansa yksi edustajiston tehtävistä on toimia kehitystoiminnan ajurina.

-Kaikkia ikäryhmiä tarvitaan, mutta kun toiminnassa katsotaan huomiseen, niin silloin toivoisin myös uusia ja nuoria kasvoja mukaan kertomaan omia kehitystoiveitaan, Ruoste linjaa.

Hän muistuttaa, että tälläkin hetkellä elämme ajassa, jossa digitalisaatio on vahvasti mukana kaikessa tekemisessä. Myös hallinnon monimuotoisuuden kasvattaminen lisäisi vaikuttavuutta yhteisten asioiden hoidossa.

-Omassa osuuskaupassamme otetaan koko ajan isoja harppauksia eteenpäin ja pyrimme palvelemaan monipuolisemmin, mutta se on työtä, johon tarvitaan aina tuoreita näkökulmia mukaan, Ruoste tietää ja kannustaa kotiseutunsa asioista kiinnostuneita asettumaan ehdolle tulevissa vaaleissa.

Ehdokasasettelu 8.–31.1.2024
Äänestysaika 18.3.–5.4.2024

Lue lisää vaaleista osoitteesta sso.fi/vaalit