Työsuojelun teemavuodella haetaan muutosta asenteisiin


09.01.2020

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n työsuojelutoimikunta on tehnyt vuosia työtä työsuojelun edistämiseksi SSO:ssa. Vuosi 2020 on silti vielä erityinen, sillä se on nimetty turvallisuuden ja työsuojelun teemavuodeksi.

Henkilöstön hyvinvointi on yksi yrityksen menestyksen kulmakivistä. Monesti kiireessä kuitenkin tulee oiottua mutkia ja valitettavasti joskus niin käy turvallisuuden kustannuksella. Siksi työsuojelutoimikunta päätti nostaa esille tärkeän asian – sen, että asenne turvallista työtä kohtaan lähtee meistä itsestämme. Turvallisuudesta pitää puhua, jotta riskeistä ollaan tietoisia – vain siten ne voidaan myös välttää. Teemavuoden tavoitteena on saada jokainen SSO:lainen toimimaan entistäkin turvallisemmin.

”Turvallisuuteen on panostettu meillä aiemminkin ja SSO on erittäin turvallinen paikka työskennellä. Silti yksikin pieni haava sormessa on liikaa ja aina voi parantaa sekä kehittää toimintaa näidenkin pienten tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi.  Aloittaessani puolitoista vuotta sitten työt uudessa toimenkuvassa olen kiertänyt paljon toimipaikkojamme ja olemme paljon puhuneet työasennoista, työkengistä, työtehtävien vaihtelevuudesta, apuvälineiden käytöstä ja uusien työntekijöiden perehdyttämisestä”, luettelee SSO:n yritysturvallisuuspäällikkö Paavo Hänninen.

Kaupan alan työssä ergonomia on isossa roolissa ja onkin tärkeää, että esimerkiksi oikeat nostoasennot tulevat ihan lihasmuistista. ”Monelle myyjän työn fyysisyys saattaa tulla hiukan yllätyksenä. Siksi pilotoimme nyt ergovastaavan tehtäviä 13 osallistujan toimesta. Tavoitteena on, että jokaiseen toimipaikkaan nimetään ergovastaavat, jotka huolehtivat siitä, että kaikki toimipaikassa työskentelevät tuntevat asian ja paneutuvat siihen säännöllisesti.  Hyvällä ergonomialla on kauaskantoiset vaikutukset yrityksen sairauspoissaoloihin, ja sitä kautta sillä on hyvinvoinnin lisäksi myös merkittäviä taloudellisia vaikutuksia”, kertoo Hänninen tulevan teemavuoden toimenpiteistä.

Teemavuoden aikana pidetään säännöllisesti myös esimiesten vetämiä turvatuokioita, joissa käsitellään valmiiksi mietittyä aihetta. ”Haluamme saada kaikki SSO:laiset innostumaan turvallisuudesta. Keräämme aktiivisesti kaikki turvallisuushavainnot talteen ja uudet ideat myös palkitaan säännöllisesti. Teemavuoden toteuttaminen on meidän kaikkien yhteinen asia”, jatkaa Hänninen.

Lisätiedot: SSO:n yritysturvallisuuspäällikkö Paavo Hänninen, p. 040 5292 551