SSO:n vaalien ehdokasasettelu alkaa – osuuskaupan tehtävänä on luoda alueelleen yhteistä hyvää


05.01.2024

Kattava ja monipuolinen palveluverkosto, panostaminen asiakasymmärrykseen ja uusiin liiketoimintamalleihin, Kannustajat-ohjelman kautta tapahtuva paikallisten toimijoiden tukeminen, laajat aukioloajat ja arkea sujuvoittavat digipalvelut – osuuskauppa on jo nyt monella tapaa mukana asiakasomistajiensa arjessa ja oman kotiseutunsa hyvinvoinnin edistämisessä. Millaisilla muilla toimilla osuuskauppa voisi yhdessä asiakkaittensa kanssa tehdä parempaa paikkaa elää? Siihen voi vaikuttaa osallistumalla SSO:n osuuskauppavaaleihin.

SSO:n osuuskauppavaaleissa etsitään kotiseudun hyväksi työskenteleviä ihmisiä – yhteisöään ja ympäristöään arvostavia ihmisiä. ”Haluamme kehittää toimintaamme aktiivisesti ja rohkeasti tulevaisuuteen katsoen, ja olemme esimerkiksi panostaneet viime aikoina vahvasti vihreään liikkumiseen rakentamalla kattavaa sähköautonlatausverkostoa alueellemme. Kuuntelemme asiakkaittemme toiveita herkällä korvalla, mutta haluamme kuulla, miten voisimme olla vielä parempia. Omia toiveitaan voi nyt lähteä edistämään asettumalla rohkeasti ehdolle osuuskauppavaaleissa. Mukaan hakevan ei tarvitse olla kaupan alan ammattilainen – halu kehittää riittää”, kertoo toimitusjohtaja Tapio Finér.

Kotiseudun vaalijana olet vahvasti mukana osuuskaupan toiminnassa

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on yli 72 000 asiakkaansa omistama yritys, jonka päätöksentekoon voi ottaa monella tapaa osaa. Jäseniä osuuskaupassa edustaa edustajisto, joka valitaan vaaleilla osuuskaupan asiakasomistajista joka neljäs vuosi. Edustajistoon valitaan 50 eniten ääniä saanutta jäsentä.

”Edustajisto on asiakkaiden rinnalla tärkeä viestintuoja, joka varmistaa uusien näkökulmien ja ideoiden esille tuomisen”, toteaa Finér. Edustajisto päättää myös osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista.

Edustajistoa vielä tiiviimmin osuuskaupan päätöksentekoon pääsee osallistumaan hallintoneuvostossa, jonka kokoonpanon päättää edustajisto. Hallintoneuvosto muun muassa vahvistaa osuuskaupan strategian ja nimittää osuuskaupan toimitusjohtajan.

Näin vaalit etenevät

Osuuskaupan ehdokasasettelu alkaa 8.1.2024 ja jatkuu 31.1.2024 saakka. Osuuskaupan vaaleissa ehdokkaaksi voi ryhtyä vaalin alkaessa 18 vuotta täyttänyt SSO:n jäsen, joka on hyväksytty SSO:n jäseneksi ja maksanut osuusmaksunsa täyteen viimeistään 31.12.2023 ja joka asuu SSO:n alueella. Osuuskaupan vaalisivuille sso.fi/vaalit on koottu helpot ohjeet ehdokkaaksi ryhtymiseen.

SSO:n osuuskauppavaalien ehdokkaat julkistetaan 11.3.2024 äänestysaika on 18.3.–5.4.2024. Vaalien tulos julkistetaan 16.4.2024.

Äänioikeus vaaleissa on jokaisella 31.12.2023 mennessä 15 vuotta täyttäneellä ja Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n jäseneksi hyväksytyllä jäsenellä. Äänestäminen vaaleissa toteutetaan sähköisen ja postiäänestyksen yhdistelmävaalina. Äänioikeus on talouden pääjäsenellä, eli asiakasomistajalla, joka on maksanut asiakasomistajaksi liittyessään osuusmaksun.

Lisätietoja:
SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér, p. 040 540 2006
SSO:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Panu Ruoste, p. 050 576 8907

Lue lisää sso.fi/vaalit